AtelierRoute Huizen 2022: EEN FEESTJE!!!

AtelierRoute Huizen
Uitbundig Kleurrijk

Het prachtige najaarsweer maakte de AtelierRoute Huizen op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022 extra kleurrijk!

De deelnemende schilders, tekenaars, fotografen, keramisten, beeldhouwers en sieradenmakers ontvingen honderden bezoekers.

We kijken nu al uit naar 2023.

In onze agenda’s staat het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 oktober al gereserveerd.

Vaste expositieplek in de bibliotheek

De AtelierRoute Huizen krijgt een bijzondere expositieplek in de huiskamer van de bibliotheek aan het Plein 2000. Het hele jaar door zal daar kunst te zien zijn van AtelierRoutekunstenaars. Met wisselende tentoonstellingen, gecombineerd met aantrekkelijke activiteiten in de bieb zoals workshops (ook voor kinderen) en ontmoetingen met kunstenaars die uitleg geven over hun werk. De expositieplek kan worden ingericht met geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de ondersteuning van culturele organisaties, na de coronabeperkingen.

De expositieplek moet ruimte bieden aan tweedimensionaal en driedimensionaal werk en zodanig worden ingericht dat er geen belemmeringen ontstaan voor andere activiteiten in de bibliotheek.

De wisseltentoonstellingen zijn een waardevolle aanvulling op het jaarlijkse AtelierRouteweekend in oktober. Ze dragen bij aan de continuïteit van de AtelierRoute én van de bibliotheek als essentiële onderdelen van de lokale cultuursector. De verbindende rol van de bibliotheek op gebied van cultuur(educatie) en culturele ontmoetingsplaats wordt met deze expositieplek versterkt.

Als alles meezit kan de nieuwe expositieplek nog dit jaar in gebruik genomen worden.

Het ontembare verlangen om te delen!
ARH expositie bibliotheek

Uw eigen creativiteit ontdekken?

Heel veel kunstenaars die deelnemen aan de AtelierRoute Huizen willen u graag helpen!
Informeer naar de cursussen, lessen en workshops die ze geven!

Deelnemende kunstenaars 2022

© 2023 Atelierroute Huizen - webdesign: Beeldlijn - Niets van deze site mag worden gekopieerd en/of gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming